Donaties en Giften

Aankomende evenementen

4 november tot 24 april 2024

Tentoonstelling ‘Max Wolff: van Vluchteling tot Bevrijder’

bel 31(0)26 333 77 10

ANBI-Status

De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften en contributies aan LJG Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn.

ANBI profiel

Rechtsvorm: zelfstandig onderdeel van kerkgenootschap
Statutaire naam: Liberaal-Joodse Gemeente Kehillath Adath Jesjoeroen
Ook genoemd: LJG Gelderland
Statutaire zetel: Dieren
Profiel URL: ljggelderland.nl/anbi-status/

RSIN: 821583360

Doelstellingen: De Gemeente stelt zich ten doel de bevrediging van de godsdienstige en geestelijke behoeften van haar leden, overeenkomstig de beginselen van het progressieve jodendom zoals deze worden beleefd in de ‘World Union for Progressive Judaism’, voor zover nodig aangepast aan de bij ons bestaande verhoudingen.

Beleidsplan: Het houden van progressief-Joodse godsdienstoefeningen, het geven van godsdienstonderwijs, het houden van bijeenkomsten en lezingen, het uitgeven van geschriften en alle andere wettige middelen die leiden tot het onder doelstellingen genoemde.

Subcategorie I: godsdienstig
Subcategorie II: kerkgenootschap
Subcategorie III: algemeen

Organisatie

Aantal bestuursleden: 4, onbezoldigd.
Directie/dagelijks bestuur: nee
Personen in dienst: nee
Raad van commissarissen/toezicht: nee
Een kascommissie controleert jaarlijks de boeken; de jaarverslagen vindt u hier

Contactinformatie:

Spoorstraat 34, 6953 BX Dieren.
Telefoon 06-53146136
secretaris@ljgg.nl
Bankrekening NL93 INGB 0653 9131 76 t.n.v. LJG Gelderland

Giften

Met ingang van 2014 is het mogelijk om zonder notariële kosten een periodieke schenking aan de LJG te doen. Als een bedrag 5 jaar lang wordt geschonken aan de LJG, conform een schenkingsovereenkomst, dan is de jaarlijkse schenking voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden van een volledig fiscaal aftrekbare gift kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Onze penningmeester, de heer H. Pagrach, is te bereiken onder tel. 06 83 52 11 12, zijn e-mailadres is: penningmeester@ljgg.nl

Donaties en giften kunt u overmaken op bankrekening NL93 INGB 0653 9131 76 t.n.v. LJG Gelderland, onder vermelding van donatie of gift.