Donatie en Giften

Aankomende evenementen

zondag 4 juni, 18 juni en 2 juli

Driedaagse cursus JMW over Joods erfgoed en identiteit in oa Gelderland.

13:00 - 17:00

10-06-2023

Landelijke Oneg Sjabbat

10.00

ANBI-Status

De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften en contributies aan LJG Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn.

Giften

Met ingang van 2014 is het mogelijk om zonder notariële kosten een periodieke schenking aan de LJG te doen. Als een bedrag 5 jaar lang wordt geschonken aan de LJG, conform een schenkingsovereenkomst, dan is de jaarlijkse schenking voor de inkomstenbelasting volledig aftrekbaar. Voor meer informatie over de mogelijkheden van een volledig fiscaal aftrekbare gift kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Onze penningmeester, de heer H. Pagrach, is te bereiken onder tel. 06 83 52 11 12, zijn e-mailadres is: hpagrach2@gmail.com

Donaties en giften kunt u overmaken op bankrekening

NL93 INGB 0653 9131 76 t.n.v. LJG Gelderland, onder vermelding van donatie of gift.