themabijeenkomst met het CIDI over de achtergronden van de huidige politieke situatie in Israël

Aankomende evenementen

11 december 2023

Bijzonder Chanoeka-concert in de synagoge van Enschede

20.15 zaal open 19.30

19 november 2023

Concert ten huize van Tamara Linnartz

13.00

12 november 2023

Het muzikale gezelschap Joffie

15.00

12 november 22023

Jaarlijkse herdenking van de 1.500 Joodse Arnhemmers die in de oorlog omgebracht zijn.

11.00 - 12.00

WIZO Gelderland heeft Freek Vergeer, onderzoeker Israël en het Midden-Oosten bij het CIDI,uitgenodigd om uitleg te geven over de situatie in Israël en te duiden welk toekomstperspectief hij ziet.
WIZO Gelderland nodigt graag de leden en belangstellenden van LJG Gelderland hierbij uit.
De bijeenkomst vangt om 10.30 uur aan en zal rond 12.30 uur afgelopen zijn.
Voor aanvang en in de pauze serveren wij koffie/thee/ fris en eigengemaakt gebak.
Bijdrage per persoon €7,50; dit bedrag komt grotendeels ten goede aan WIZO.
Graag je voor deze bijeenkomst tot uiterlijk 19 oktober a.s. aanmelden bij Marijke Ron,
m.ron@upcmail.nl . Zij informeert u over de wijze van betalen.