Jaarverslagen

Aankomende evenementen

zondag 4 juni, 18 juni en 2 juli

Driedaagse cursus JMW over Joods erfgoed en identiteit in oa Gelderland.

13:00 - 17:00

10-06-2023

Landelijke Oneg Sjabbat

10.00

Baten en lasten: Financiële informatie over de afgelopen jaren van de LJG Gelderland:

Het boekjaar van de LJG Gelderland loopt van 1 januari tot en met 31 december. U treft hier de financiële jaarverslagen en begrotingen vanaf 2016 aan. Het verslag over 2016 betreft een verlengd boekjaar, waarin ook de tweede helft van 2015 wordt gerapporteerd.

Ook vindt u hier de verslagen van de uitgeoefende activiteiten per jaar. 

Activiteitenverslag 2021

Financieel verslag 2021

 Financieel verslag 2020

 Activiteitenverslag 2020

Financieel verslag 2019

Activiteiten verslag 2019 

Financieel verslag 2018

Activiteiten verslag 2018 

Financieel verslag 2017

Activiteiten verslag 2017 

Financieel verslag 2016

Activiteiten verslag 2016