Bar/bat mitswa

Voor de voorbereiding van de bar- en bat mitswa is een apart programma gemaakt.

De lessen worden individueel gegeven en kunnen bij meerdere kandidaten ook gezamenlijk worden gevolgd.

Voor meisjes geldt de leeftijd van twaalf jaar voor het worden van bat-mitswe. Jongens worden in de regel bar mitswa op dertienjarige leeftijd.

De lessen worden gegeven door Gaby Schrijver (Bar en Bat Mitswa onderwijs).

Daarnaast wordt er landelijk voor alle LJG’s een speciaal onderwijsweekend voor de kinderen (vanaf 7 jaar) georganiseerd in mei. Naast educatief is dit vooral ook heel gezellig en ontstaan er veel nieuwe vriendschappen.

Wilt u joodse gebruiken en waarden ook aan uw kinderen doorgeven?
Neem contact op met het secretariaat.