Contact

  Het Bestuur van de LJG Gelderland bestaat uit: Monique Belinfante-van Gelder, voorzitter Noam Onderstal, secretaris Henk Pagrach, penningmeester  Jos Vecht, lid Het bestuur is voor vragen of opmerkingen bereikbaar via het secretariaat.   Een contactformulier vindt u hier.