Doneren

‘Op het diepste niveau bestaat er geen gever, geen gift, geen ontvanger … alleen een universum dat zichzelf herordent’. Jon Kabat-Zinn De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften en contributies aan LJG Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn. Met ingang […]

Subsidies

ONTVANGEN SUBSIDIETOEZEGGINGEN Het bestuur heeft in de eerste maanden van 2022 subsidies  toegezegd gekregen van de Lexhanna Stichting en van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror).  De Lexhanna Stichting zegde in februari een royaal bedrag  toe voor het professionaliseren en continueren van het chazzanoet over een periode van drie jaren, 2022-24. Het bestuur heeft als […]

Jaarverslagen

Baten en lasten: Financiële informatie over de afgelopen jaren van de LJG Gelderland: Het boekjaar van de LJG Gelderland loopt van 1 januari tot en met 31 december. U treft hier de financiële jaarverslagen en begrotingen vanaf 2016 aan. Het verslag over 2016 betreft een verlengd boekjaar, waarin ook de tweede helft van 2015 wordt […]

Donatie en Giften

ANBI-Status De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften en contributies aan LJG Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn. Giften Met ingang van 2014 is het mogelijk om zonder notariële kosten een periodieke schenking aan de LJG te doen. Als […]