Doneren

‘Op het diepste niveau bestaat er geen gever, geen gift, geen ontvanger … alleen een universum dat zichzelf herordent’. Jon Kabat-Zinn De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften en contributies aan LJG Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn. Met ingang […]

Subsidies

ONTVANGEN SUBSIDIETOEZEGGINGEN Het bestuur heeft in de eerste maanden van 2022 subsidies  toegezegd gekregen van de Lexhanna Stichting en van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror).  De Lexhanna Stichting zegde in februari een royaal bedrag  toe voor het professionaliseren en continueren van het chazzanoet over een periode van drie jaren, 2022-24. Het bestuur heeft als […]

Jaarverslagen

Baten en lasten: Financiële informatie over de afgelopen jaren van de LJG Gelderland: Het boekjaar van de LJG Gelderland loopt van 1 januari tot en met 31 december. U treft hier de financiële jaarverslagen en begrotingen vanaf 2016 aan. Het verslag over 2016 betreft een verlengd boekjaar, waarin ook de tweede helft van 2015 wordt […]

Donaties en Giften

ANBI-Status De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland (LJG Gelderland) heeft de ANBI-status. Dit betekent dat de LJG Gelderland een Algemeen Nut Beogende Instelling is en dat giften en contributies aan LJG Gelderland fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI profiel Rechtsvorm: zelfstandig onderdeel van kerkgenootschapStatutaire naam: Liberaal-Joodse Gemeente Kehillath Adath JesjoeroenOok genoemd: LJG GelderlandStatutaire zetel: DierenProfiel URL: ljggelderland.nl/anbi-status/ RSIN: […]