Jongeren tussen de 12 en 18 jaar

Netzer Netzer Nederland is de Liberaal-Joodse en Zionistische jongerenvereniging van Nederland voor joodse jongeren tussen de 12-18 jaar. Het doel van Netzer is om joodse jongeren tussen de 12-18 jaar, de kans te bieden om hun joodse en zionistische identiteit te ontwikkelen samen met leeftijdsgenoten.Netzer organiseert hiervoor evenementen zoals activiteiten, weekenden, kampen en reizen voor Joodse […]

Volwassenen

Er zijn met enige regelmaat lernbijeenkomsten aansluitend aan de Sjabbatdiensten. Tevens is er een lerngroep, Resjiet Chochma, actief waarin periodiek de parasja wordt voorbereid en besproken. Volwassenen kunnen gebruik maken van cursussen, studiebi9jeenkomsten en lezingen, georganiseerd door: Levisson InstituutHet Levisson instituut leidt rabbijnen op en organiseert cursussen voor mensen die actief zijn of willen worden in een […]

Jeugd 4 – 11 jaar

De LJG Gelderland biedt lessen Jodendom en Hebreeuws aan voor de groep kinderen in de leeftijd van vier tot en met 11 jaar. Aansluitend volgt dan het onderwijs dat is gericht op het worden van bar- of bat mitswa voor de 12/13 jarigen. Het onderwijs is aangepast aan de verschillende. leeftijden.

Onderwijs

Onderwijs aan kinderen (Talmoed Tora) is één van de belangrijkste pijlers van onze gemeente. Vanaf vier jaar kunnen kinderen deelnemen aan de lessen.  In de groep met oudere leerlingen staat voorbereiding op de bar- of bat mitswe op de voorgrond. De afgelopen jaren hebben wij al heel wat kinderen hun bar- of bat mitswe zien […]

Bar/bat mitswa

Voor de voorbereiding van de bar- en bat mitswa is een apart programma gemaakt. De lessen worden individueel gegeven en kunnen bij meerdere kandidaten ook gezamenlijk worden gevolgd. Voor meisjes geldt de leeftijd van twaalf jaar voor het worden van bat-mitswe. Jongens worden in de regel bar mitswa op dertienjarige leeftijd. De lessen worden gegeven […]