Sociale veiligheid

Vertrouwenspersoon Een vertrouwenspersoon is een speciaal daartoe aangewezen persoon bij wie elk kehilla lid of elke persoon die in dienst is van een Liberaal Joods Gemeente in vertrouwen zijn of haar verhaal kan doen. Het benoemen van een vertrouwenspersoon is een van de maatregelen ter bevordering van de integriteit van een organisatie. De functie van […]

Commissies

Chevre bikoer cholim Chevre Bikoer Choliem PlusDe Chevre Bikoer Choliem verzorgt contacten met de zieken en de ouderen onder ons. Chevre Kaddisja Door het Chevra Kadiesja wordt hulp en ondersteuning geboden bij het organiseren en verzorging bij overlijden. Uitvoering van de tahara (rituele verzorging van de overledene) en de levaja (begrafenis). Werkgoep interreligieuze contacten Deze […]

Bestuur

Het Bestuur van de LJG Gelderland bestaat uit: John Löwenhardt, voorzitter Noam Onderstal, secretaris Henk Pagrach, penningmeester  Jos Vecht, lid Het bestuur is voor vragen of opmerkingen bereikbaar via het secretariaat.  

Geschiedenis

De huidige sjoel is 7 maart 2010 opnieuw ingewijd als synagoge De Liberaal Joodse Gemeente Gelderland is de vaste gebruiker. De Dierense Sjoel werd einde 19de eeuw gebouwd en op op 22 januari 1884 ingewijd door de Joodse Gemeente Dieren. Enkele jaren later kon er een leslokaaltje aangebouwd worden en nog later een ritueel bad […]

Chazan, rabbinaal voorganger en begeleidend rabbijn

Chazan                    Oz Shasha Oz is geboren in Kfar Saba, Israël. Hij volgde zijn opleiding zang en koordirectie aan de Rubin Academy of Music en een studie BA Muziekwetenschap aan de Universiteit van Tel Aviv. Sindsdien werkt en zingt hij als solist bij verschillende koren en muziekgezelschappen. […]

Wat is Progressief Jodendom?

Progressief Jodendom staat voor gelijke rechten voor alle Joden ongeacht geslacht of seksuele geaardheid. Wij verschillen van de orthodox-Joodse stroming doordat wij geloven dat de Tora niet is gedicteerd door God, maar dat de Tora is geïnspireerd door God en opgeschreven is door mensen.  Liberaal Jodendom Het progressieve Jodendom, waaronder ook het liberale en reform […]

Over ons

Wat vind je bij ons? Divers en inclusief hopen wij voor ieder wat wils te bieden. Denk aan onderwijs en diensten, maar ook activiteiten en evenementen. We vieren eens in de twee weken Sjabbat en alle belangrijke feestdagen. De diensten worden verzorgd door onze rabbinaal voorganger en een chazzan en een toegewijd team vrijwilligers. Wil […]