Leescyclus

Aankomende evenementen

27 oktober 2023

themabijeenkomst met het CIDI over de achtergronden van de huidige politieke situatie in Israël

10.30

12 november 22023

Jaarlijkse herdenking van de 1.500 Joodse Arnhemmers die in de oorlog omgebracht zijn.

11.00 - 12.00

12 november 2023

Het muzikale gezelschap Joffie

15.00

De Tora omvat de vijf boeken van Mozes:

  • Beresjiet (Genesis)
  • Sjemot (Exodus)
  • Vajikra (Leviticus)
  • Bemidbar (Numeri)
  • Devariem (Deuteronomium)

Wekelijks wordt een afdeling, Parasja/Sidra, uit de Tora gelezen en een gedeelte (haftara) uit de Profeten. Het progressief Jodendom kent een drie-jaren cyclus.

Via onderstaande links kunt u de indelingen raadplegen voor de Toravoorlezingen voor dit jaar en de volledige drie-jarencyclus.

Daarbij vindt u de bijbehorende haftara volgens onze drie-jarencyclus en op de laatste twee bladzijden de indelingen voor speciale Sjabbatot en de Feestdagen.

Toravoorlezingen en haftarot in 5783 (A) (2022-2023)

Toravoorlezingen en haftarot in 5784 (B) (2023-2024)

De complete drie-jarencyclus