Leescyclus

Aankomende evenementen

zondag 4 juni, 18 juni en 2 juli

Driedaagse cursus JMW over Joods erfgoed en identiteit in oa Gelderland.

13:00 - 17:00

10-06-2023

Landelijke Oneg Sjabbat

10.00

De Tora omvat de vijf boeken van Mozes:

  • Beresjiet (Genesis)
  • Sjemot (Exodus)
  • Vajikra (Leviticus)
  • Bemidbar (Numeri)
  • Devariem (Deuteronomium)

Wekelijks wordt een afdeling, Parasja/Sidra, uit de Tora gelezen en een gedeelte (haftara) uit de Profeten. Het progressief Jodendom kent een drie-jaren cyclus.

Via onderstaande links kunt u de indelingen raadplegen voor de Toravoorlezingen voor dit jaar en de volledige drie-jarencyclus.

Daarbij vindt u de bijbehorende haftara volgens onze drie-jarencyclus en op de laatste twee bladzijden de indelingen voor speciale Sjabbatot en de Feestdagen.

Toravoorlezingen en haftarot in 5783 (A) (2022-2023)

Toravoorlezingen en haftarot in 5784 (B) (2023-2024)

De complete drie-jarencyclus