Volwassenen

Er zijn met enige regelmaat lernbijeenkomsten aansluitend aan de Sjabbatdiensten.

Tevens is er een lerngroep, Resjiet Chochma, actief waarin periodiek de parasja wordt voorbereid en besproken.

Volwassenen kunnen gebruik maken van cursussen, studiebi9jeenkomsten en lezingen, georganiseerd door:

Levisson Instituut
Het Levisson instituut leidt rabbijnen op en organiseert cursussen voor mensen die actief zijn of willen worden in een Joodse gemeente.

Studiecentrum LJG Amsterdam
Het Studiecentrum van LJG Amsterdam organiseert cursussen en studiebijeenkomsten over allerlei Joodse onderwerpen voor alle leden van de LJG’s en hun partners.

Crescas
Crescas biedt al jaren een breed aanbod aan cursussen over Jodendom voor een breed publiek.