Onderwijs

Onderwijs aan kinderen (Talmoed Tora) is één van de belangrijkste pijlers van onze gemeente. Vanaf vier jaar kunnen kinderen deelnemen aan de lessen.

 In de groep met oudere leerlingen staat voorbereiding op de bar- of bat mitswe op de voorgrond.

De afgelopen jaren hebben wij al heel wat kinderen hun bar- of bat mitswe zien doen en ook komend jaar volgen er meer.

Het Joods Onderwijs wordt gegeven op de sjabbatochtend waarop er diensten worden gehouden.

Een bevoegde docent is het hoofd onderwijs. Zij organiseert het onderwijsprogramma.

Samen met een  onderwijs leerkracht verzorgt zij de lessen. Een aantal gemotiveerde jongeren uit onze gemeente biedt  daarbij ondersteuning.

Daarnaast wordt er landelijk voor alle LJG’s een speciaal onderwijsweekend voor de kinderen (vanaf 7 jaar) georganiseerd in mei.