Over ons

Aankomende evenementen

4 november tot 24 april 2024

Tentoonstelling ‘Max Wolff: van Vluchteling tot Bevrijder’

bel 31(0)26 333 77 10

25 april 2024

Debat Tweede Kamer over abtisemitisme

15.00

Wat vind je bij ons?

Divers en inclusief hopen wij voor ieder wat wils te bieden. Denk aan onderwijs en diensten, maar ook activiteiten en evenementen. We vieren eens in de twee weken Sjabbat en alle belangrijke feestdagen. De diensten worden verzorgd door onze rabbinaal voorganger en een chazzan en een toegewijd team vrijwilligers.

Wil je vrijblijvend een dienst bijwonen? We ontvangen je met veel plezier. Kom je voor het eerst, stuur dan svp een mail naar onze secretaris om je bezoek vooraf aan te melden. Ook voor je andere vragen ben je van harte welkom.

Meer over de gemeente

De Liberaal Joodse Gemeente Arnhem is in februari 1965 opgericht. Sinds 1957 waren er reeds huiskamerbijeenkomsten. Vanaf 3 juni 2000 heet deze Liberaal Joodse Gemeente de LJG Gelderland, Kehillath Adath Jesjoeroen. Er zijn ruim 70 gezinnen aangesloten bij deze progressief joods gemeente. De leden komen uit de regio Arnhem – Nijmegen, de provincies Gelderland, Noord-Limburg en Noord-Brabant. (zie ook Geschiedenis)

Sjoeldiensten

Ongeveer eens in de twee weken zijn er diensten, merendeels sjabbatochtenddiensten en soms vrijdagavonddiensten.
Verder worden uiteraard de joodse feesten gezamenlijk gevierd, zoals Toe Bisjwat, Pesach (met een gemeenteseider), Sjawoeot, Rosj Hasjana, Jom Kipoer, Soekit, Simchat Tora en Chanoeka.

In de sjoel(synagoge)diensten van de gemeente vervullen mannen en vrouwen dezelfde liturgische taken (z.g. mitswot), zoals : alija (opgeroepen worden voor het voorlezen uit de Tora), lajenen (lezen uit de Tora), het geven van een dwar Tora (preek) bij afwezigheid van een rabbijn, het dragen van een tallit (gebedsmantel). In onze diensten dragen de vrouwen als ze dat willen ook een tallit (gebedsmantel).

Rabbijn en Chazan

De diensten worden geleid door onze rabbinale voorganger Mischa Schrijver en de chazan is de heer Oz Shasha.

Joods onderwijs voor kinderen en lerngroep

Er is Joods onderwijs voor kinderen van 4 tot bar/bat mitswa- leeftijd en er zijn laparte essen voor bar/bar mitswa-kinderen.  Tevens is er een lerngroep, resjiet chochma, voor volwassenen.

Synagoge

Deze joodse gemeente heeft sinds 2010 een eigen synagoge, het sjoelgebouw in Dieren: adres Spoorstraat 34 Dieren (gem. Rheden). 

Kunst en cultuur

Wij organiseren jaarlijks activiteiten die betrekking hebben op Joodse kunst, cultuur en traditie.

Convocaties en nieuwsbrieven

Een aantal malen per jaar verschijnen convocaties en nieuwbrieven, bestemd voor onze leden,
Het jaarprogramma van diensten en activiteiten is beschikbaar voor onze leden en belangstellenden.