Subsidies

ONTVANGEN SUBSIDIETOEZEGGINGEN

Het bestuur heeft in de eerste maanden van 2022 subsidies  toegezegd gekregen van de Lexhanna Stichting en van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror). 

De Lexhanna Stichting zegde in februari een royaal bedrag  toe voor het professionaliseren en continueren van het chazzanoet over een periode van drie jaren, 2022-24. Het bestuur heeft als nieuwe chazan de heer Oz Shasha kunnen contracteren die per jaar in twaalf diensten op zal treden . Oz Shasha maakte zijn entree in de Dierense sjoel tijdens sjabbat Wajikra, Zachor – 12 maart. Onder zijn leiding zal een sjelichee-team worden geformeerd en zullen per jaar bovendien twee workshops plaatsvinden.  

De Lexhanna Stichting doet schenkingen en verstrekt subsidies aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Daarbij wordt minimaal 50% van de schenkingen en subsidies gedaan aan joodse instellingen. 

Maror zegde in maart een royale financiële ondersteuning toe voor twee projecten: de reparatie van onze Aron hakodesj en de aanschaf en installatie van apparatuur voor de optimalisering van hybriede sjoeldiensten. Deze apparatuur zal ook ten dienste staan van het onderwijs. 

Voor de reparatie van de Aron hebben de leden in 2021 al zo’n 700 euro bijeengebracht. Maror vult dit aan met een bedrag van bijna 600 euro. De reparatie is tijdens de vakantie uitgevoerd in augustus 2022. Aan de aanschaf van audiovisuele apparatuur draagt Maror een substantieel bedrag bij. De apparatuur is inmiddels in de afgelopen maanden geplaatst.

Verder verdient vermelding dat Maror een bijdrage aan het Gelderse Liberaal-Joodse onderwijs aan kinderen heeft toegekend.