Subsidies gekregen

Aankomende evenementen

zondag 4 juni, 18 juni en 2 juli

Driedaagse cursus JMW over Joods erfgoed en identiteit in oa Gelderland.

13:00 - 17:00

10-06-2023

Landelijke Oneg Sjabbat

10.00

Ontvangen subsidietoezeggingen

Het bestuur heeft in de eerste maanden van 2022 subsidies ten bedrage van in totaal ruim twintig duizend euro toegezegd gekregen van de Lexhanna Stichting en van de Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror). 

De Lexhanna Stichting zegde in februari een aanzienlijk bedrag toe voor het professionaliseren en continueren van het chazzanoet over een periode van drie jaar, 2022-2024. Het bestuur heeft als nieuwe chazan de heer Oz Shasha kunnen contracteren die per jaar in twaalf diensten zal optreden. Oz Shasha maakte zijn entree in de Dierense sjoel tijdens sjabbat Wajikra, Zachor – 12 maart. Onder zijn leiding zal een sjelichee-team worden geformeerd en zullen per jaar bovendien twee workshops plaatsvinden.  

De Lexhanna Stichting doet schenkingen en verstrekt subsidies aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen. Daarbij wordt minimaal 50% van de schenkingen en subsidies gedaan aan joodse instellingen. 
maror

Maror zegde in maart een royale financiële ondersteuning toe voor twee projecten: de reparatie van onze Aron hakodesj en de aanschaf en installatie van apparatuur voor de optimalisering van hybride sjoeldiensten. Deze apparatuur zal ook ten dienste staan van het onderwijs. 

Voor de reparatie van de Aron hebben de leden in 2021 al zo’n 700 euro bijeengebracht. Maror vult dit aan met een bedrag van bijna 600 euro. De reparatie zal tijdens de zomersluiting van medio juli tot medio augustus worden uitgevoerd door de Zutphense houtbewerker Michael Beer. Aan de aanschaf van audiovisuele apparatuur draagt Maror bijna vijfduizend euro bij.

Verder verdient vermelding dat Maror een bijdrage aan het Gelderse Liberaal-Joodse onderwijs aan kinderen heeft toegekend.